rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-10-2018


Kościół w każdym człowieku widzi oblicze Boga.


Benedykt XVI

 Galeria   Święcenia Kapłańskie  Mateusza Jaszczyka - Kazimierz Biskupi 18.05.2013