rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-06-2018


Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście.


Jan Paweł II

 Galeria   Święcenia Kapłańskie  Mateusza Jaszczyka - Kazimierz Biskupi 18.05.2013