rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali


J 13,34

 Galeria   Święcenia Kapłańskie  Mateusza Jaszczyka - Kazimierz Biskupi 18.05.2013