rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
19-12-2018


Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, ... próżna byłaby nasza wiara


1Kor 15,14

 Galeria   Święcenia Kapłańskie  Mateusza Jaszczyka - Kazimierz Biskupi 18.05.2013