rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-06-2018


Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu


Mk 10,45

 Galeria                   Kurs Wspólnota Berlin 25.04-28.04.2013