rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
18-01-2018


Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne


J 3,16

 Galeria                   Kurs Wspólnota Berlin 25.04-28.04.2013