rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
19-12-2018


Szukamy Boga w książkach, a znajdujemy Go na kolanach.


o.Pio

 Galeria                   Kurs Wspólnota Berlin 25.04-28.04.2013