rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
19-02-2018


To jest prawdziwa przyjaźń - osłaniać innych nawet kosztem siebie.


Stefan Wyszyński

 Galeria                      Kurs Filip PMK Berlin - 01-03.03.2013