rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.


Jan Paweł II

 Galeria                      Kurs Filip PMK Berlin - 01-03.03.2013