rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-04-2019


Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii


1Kor 9,16

 Galeria                      Kurs Filip PMK Berlin - 01-03.03.2013