rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-07-2018


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

 Galeria                      Kurs Filip PMK Berlin - 01-03.03.2013