rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-04-2019


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Formacja Wspólnoty SNE św.Bartłomieja - 17-18.10.2012
Tematami były:

-  Podstawy metodologi szkół SNE i 
rozeznawanie woli Bożej