rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.


Stefan Wyszyński

 Formacja Wspólnoty SNE św.Bartłomieja - 17-18.10.2012
Tematami były:

-  Podstawy metodologi szkół SNE i 
rozeznawanie woli Bożej