rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-07-2018


Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno.


Stefan Wyszyński

 Formacja Wspólnoty SNE św.Bartłomieja - 17-18.10.2012
Tematami były:

-  Podstawy metodologi szkół SNE i 
rozeznawanie woli Bożej