rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2018


Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.


Stefan Wyszyński

 Galeria                         Kurs Mojżesz - PMK Berlin 17-20.05.2012