rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-06-2019


Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki


2 Krl 7,16

 Galeria                         Kurs Mojżesz - PMK Berlin 17-20.05.2012