rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie Boże


Ga 5,22-23

 Galeria