rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-10-2018


Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować.


Stefan Wyszyński

 Galeria