rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
18-01-2018


Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.


Stefan Wyszyński

 Galeria