rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
15-10-2019


Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne


J 3,16

 Galeria              Dzień formacj "Wspólnoty Zamknietej" -  25 Lutego 2012