rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.


Jan Paweł II

 Galeria              Dzień formacj "Wspólnoty Zamknietej" -  25 Lutego 2012