rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
16-09-2019


...szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu - każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście! - Encyklika Evangelium Vitae


Jan Paweł II

 Galeria              Dzień formacj "Wspólnoty Zamknietej" -  25 Lutego 2012