rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
17-01-2019


Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże nakazów,bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą.


Prz 3, 1-2

 Galeria              Dzień formacj "Wspólnoty Zamknietej" -  25 Lutego 2012