rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.


Jan Paweł II

 Galeria              Dzień formacj "Wspólnoty Zamknietej" -  25 Lutego 2012