rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
06-12-2019


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

 Galeria              Dzień formacj "Wspólnoty Zamknietej" -  25 Lutego 2012