rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-08-2019


Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.


Mt 11,28

 Galeria              Dzień formacj "Wspólnoty Zamknietej" -  25 Lutego 2012