rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
27-04-2018


Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia


Ps 24,1

 Galeria              Dzień formacj "Wspólnoty Zamknietej" -  25 Lutego 2012