rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.


Stefan Wyszyński

 Galeria              Dzień formacj "Wspólnoty Zamknietej" -  25 Lutego 2012