rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
17-01-2019


Ludzie mówią - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej - "czas to miłość". Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.


Stefan Wyszyński

 Galeria                     Spotkanie Opłatkowe 21.01.2012