rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-09-2018


Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże nakazów,bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą.


Prz 3, 1-2

 Galeria                     Spotkanie Opłatkowe 21.01.2012