rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-04-2019


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Galeria                     Spotkanie Opłatkowe 21.01.2012