rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2018


Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.


Jan Paweł II

 Galeria                     Spotkanie Opłatkowe 21.01.2012