rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
27-04-2018


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Galeria               Kurs Filip - Polska Misja Katolicka Berlin 25-27.11.2011