rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


I jeden drugiemu niech umywa nogi


J 13, 14

 Galeria               Kurs Filip - Polska Misja Katolicka Berlin 25-27.11.2011