rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-02-2019


Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa.


Jan Paweł II

 Galeria               Kurs Filip - Polska Misja Katolicka Berlin 25-27.11.2011