rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!


Łk 12,35

 Galeria               Kurs Filip - Polska Misja Katolicka Berlin 25-27.11.2011