rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
27-04-2018


Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.


Jan Paweł II

 Galeria