rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.


Jan Paweł II

 Galeria