rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Sursum corda (w górę serca).


Jan Paweł II

 Galeria