rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-02-2019


Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.


Mt 11,28

 Galeria     Wystawa pt. Pejzaż - Malarstwo:  D. Cybula,  P. Dominiak,  M. Kępiński