rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
16-09-2019


Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.


Jan Paweł II

 Galeria     Wystawa pt. Pejzaż - Malarstwo:  D. Cybula,  P. Dominiak,  M. Kępiński