rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-04-2019


Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne


J 3,16

 Galeria     Wystawa pt. Pejzaż - Malarstwo:  D. Cybula,  P. Dominiak,  M. Kępiński