rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2018


Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne


J 3,16

 Galeria           Kurs Filip - Polska Misja Katolicka w Hamburgu - 25-27.03.2011