rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
16-09-2019


Każde ludzkie zadania, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie.


Jan Paweł II

 Galeria           Kurs Filip - Polska Misja Katolicka w Hamburgu - 25-27.03.2011