rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
27-04-2018


Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.


Jan Paweł II

 Galeria           Kurs Filip - Polska Misja Katolicka w Hamburgu - 25-27.03.2011