rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-06-2019


Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.


Jan Paweł II

 Galeria           Kurs Filip - Polska Misja Katolicka w Hamburgu - 25-27.03.2011