rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-11-2018


Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen


Ap 1,5-6

 Galeria