rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-07-2018


Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.


Stefan Wyszyński

 Galeria