rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
18-01-2018


Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali


J 13,34

 Galeria                           Kurs Filip - PMK w Kolonii  3-5.12.2010


s1.write("container"); -->