rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-10-2018


Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii


1Kor 9,16

 Galeria                           Kurs Filip - PMK w Kolonii  3-5.12.2010


s1.write("container"); -->