rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria                           Kurs Filip - PMK w Kolonii  3-5.12.2010


s1.write("container"); -->