rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-11-2018


Każde ludzkie zadania, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie.


Jan Paweł II

 Galeria                             Kurs Filip PMK-Berlin 26-28.11.2010


s1.write("container"); -->