rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
16-09-2019


Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże nakazów,bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą.


Prz 3, 1-2

 Galeria                                   Kurs Filip 17-19.09.2010


s1.write("container"); -->