rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-07-2018


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Galeria                                   Kurs Filip 17-19.09.2010


s1.write("container"); -->