rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne


J 3,16

 Galeria                   Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego  24-27.06.2010


s1.write("container"); -->