rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
19-12-2018


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

 Galeria                   Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego  24-27.06.2010


s1.write("container"); -->