rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-03-2018


Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.


Jan Paweł II

 Galeria                   Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego  24-27.06.2010


s1.write("container"); -->