rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-10-2018


Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen


Ap 1,5-6

 Galeria                   Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego  24-27.06.2010


s1.write("container"); -->