rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Galeria                Wigilia Zesłania Ducha Świetego - 22/23 maja 2010