rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować.


Stefan Wyszyński

 Galeria                    Kurs Filip PMK Aachen - 14-16 maja 2010