rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
19-12-2018


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria             Liturgia Pokutna 09.03.2010  -   4-rocznica zamknięcia Wspólnoty

W czasie Liturgii członkowie Wspólnoty „zamkniętej” odnawiając swoje deklaracje wyrazili pragnienie dalszego trwania i formacji na następny rok we Wspólnocie modlitewno-ewangelizacyjnej św. Bartłomieja. Młodsi zaś  Bracia (19 osób), po  uprzednim  przygotowaniu  w Wspólnocie „otwartej” w dwóch nowopowstałych grupkach dzielenia, złożyli po raz pierwszy na Ołtarzu swoje deklaracje i stali się członkami Wspólnoty „zamkniętej”, w której odtąd będą się formować i umacniać w powołaniu do ewangelizacji.