rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
19-02-2019


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i niemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11, 25

 Galeria