rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
16-08-2018


Każde ludzkie zadania, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie.


Jan Paweł II

 Galeria