rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-09-2018


Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne


J 3,16

 Galeria              Kurs "Uczniowie z Emaus" Kutno Woźniaków - 05-07.03.2010