rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
14-11-2018


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11,25

 Galeria              Kurs "Uczniowie z Emaus" Kutno Woźniaków - 05-07.03.2010