rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-07-2018


To jest prawdziwa przyjaźń - osłaniać innych nawet kosztem siebie.


Stefan Wyszyński

 Galeria                    Kurs Filip - PMK Berlin 19-21.02.2010