rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-04-2018


Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.


Mt 11,28

 Galeria                    Kurs Filip - PMK Berlin 19-21.02.2010