rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
17-01-2019


Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen


Ap 1,5-6

 Galeria                 Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej 22-24.01.2010