rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali


J 13,34

 Galeria                 Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej 22-24.01.2010