rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.


Stefan Wyszyński

 Galeria                                  Spotkanie Opłatkowe 2010