rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
14-11-2018


Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali


J 13,34

 Galeria                                  Spotkanie Opłatkowe 2010