rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
17-01-2019


Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne


J 3,16

 Galeria                                  Spotkanie Opłatkowe 2010