rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-02-2019


Każde ludzkie zadania, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie.


Jan Paweł II

 Galeria                                   Kurs Filipa 27-29.11.2009