rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.


Stefan Wyszyński

 Galeria                                   Kurs Filipa 27-29.11.2009