rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
27-04-2018


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

 Galeria                                   Kurs Filipa 27-29.11.2009