rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-04-2019


...szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu - każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście! - Encyklika Evangelium Vitae


Jan Paweł II

    Kościół Św. Józefa  Wedding - Jubileusz 10-lecia WME Św. Bartłomieja 21.11.2009