rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
17-01-2019


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

    Kościół Św. Józefa  Wedding - Jubileusz 10-lecia WME Św. Bartłomieja 21.11.2009