rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-04-2019


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11,25

 Galeria