rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2018


Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.


Stefan Wyszyński

 Galeria                                                 Kurs Filipa