rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria                                                 Kurs Filipa