rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-07-2018


Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.


Jan Paweł II

 Galeria