rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.


J 10,27

 Galeria                    Kurs Nowe życie z Bogiem 08-10 maja 2009