rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-11-2018


Służyć Chrystusowi to wolność.


Jan Paweł II

 Galeria                    Kurs Nowe życie z Bogiem 08-10 maja 2009