rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-07-2018


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria                    Kurs Nowe życie z Bogiem 08-10 maja 2009