rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!


Jan Paweł II

 Galeria                    Kurs Nowe życie z Bogiem 08-10 maja 2009