rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
23-09-2018


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

 Galeria                                 Berlin-Kurs Filipa 06-08.03.2009