rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.


Mt 24,42a

 Galeria                           KAMCH - Münster 06-08.02.2009