rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Szukamy Boga w książkach, a znajdujemy Go na kolanach.


o.Pio

 Galeria                           KAMCH - Münster 06-08.02.2009