rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
19-02-2019


Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.


Jan Paweł II

 Galeria                             Kurs Uczniowie z Emaus 23-25.01.2009Uczestnicy Kursu Uczniowie z Emaus moga otrzymać zdjęcia w oryginale pisząc na adres
sne@pmk-berlin.de