rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-10-2018


Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.


Jan Paweł II

 Galeria                                 Spotkanie opłatkowe 2000