rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
18-01-2018


Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.


J 10,27

 Galeria                                 Spotkanie opłatkowe 2000