rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
16-08-2018


Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.


Jan Paweł II

 Galeria                                 Spotkanie opłatkowe 2000