rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-06-2018


Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali


J 13,34

 Galeria                                 Spotkanie opłatkowe 2000