rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
16-08-2018


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Galeria