rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.


Stefan Wyszyński

 Galeria