rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.


Mt 11,28

 Galeria                                Kurs Filipa 05-07.12.2008