rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
19-02-2019


Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.


Jan Paweł II

 Galeria                    Dzień formacji Wspólnoty - 29 Listopada 2008