rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii


1Kor 9,16

 Galeria                    Dzień formacji Wspólnoty - 29 Listopada 2008