rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne


J 3,16

 Galeria                    Dzień formacji Wspólnoty - 29 Listopada 2008