rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

 Galeria                                   Kurs Jana - Berlin 16-19.10.2008
Uczestnicy kursu mogą otrzymać zdjęcia w orygilnalnej rozdzielczości pisząc na aders SNE Św. Bartłomieja: