rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2018


Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali


J 13,34

 Galeria                              Kurs Filipa - 26-28 września 2008