rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
27-04-2018


Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne


J 3,16

 Galeria                    Kurs Filipa Münster - 05-07 września  2008