rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Bóg jest bilżej nas niż my siebie samych.


Św. Augustyn

 Galeria                    Kurs Filipa Münster - 05-07 września  2008