rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Ludzie mówią - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej - "czas to miłość". Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.


Stefan Wyszyński

 Galeria                    Wigilia Zesłania Ducha Świętego - 10 maja 2008