rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-11-2018


Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.


Stefan Wyszyński

 Galeria