rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-02-2019


Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu


Mk 10,45

 Galeria                                 Kurs Maryja 24-27.04.2008