rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-11-2018


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11,25

 Galeria                                 Kurs Maryja 24-27.04.2008