rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-07-2018


Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.


Mt 11,28

 Galeria                                  Kurs Filipa 29.02-02.03.2008