rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen


Ap 1,5-6

 Galeria                                  Kurs Filipa 29.02-02.03.2008