rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
18-01-2018


Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu


Mk 10,45

                                      Kurs Filipa 30.11-02.12.2007 Pmk Münster