rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2019


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

                                      Kurs Filipa 30.11-02.12.2007 Pmk Münster