rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-06-2018


Każde ludzkie zadania, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie.


Jan Paweł II

                                      Kurs Filipa 30.11-02.12.2007 Pmk Münster