rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
17-01-2019


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Galeria                         Kurs Filipa 09-11.11.2007 PMK Berlin