rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali


J 13,34

 Galeria                         Kurs Filipa 09-11.11.2007 PMK Berlin