rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
18-01-2018


Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.


Stefan Wyszyński

 Galeria    

Przygotowania przed inauguracją wystawy malarskiej zatytuowanej "Pejzaż"
oraz jej autor pan Adam  Malinowski.Jeszcze raz pan Adam Malinowki wraz z małżonką pnia Elżbietą Domarecką-Malinowską  i synem.

Kustosz "Galerii pod Bazyliką" ks. Marek Kędzierski SDBKs. proboszcz Tadeusz Niewęgłowski wprowadza do galerii księdza kard. Józefa Glempa Prymasa Polski......i uroczyste otwarcie wystawy.

Jako drugi honorowy gość tej wystawy, pierwszy od prawej, ks. prałat Stanisław Budyń,    
          Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech