rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-02-2019


Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.


Jan Paweł II

 Galeria    

Przygotowania przed inauguracją wystawy malarskiej zatytuowanej "Pejzaż"
oraz jej autor pan Adam  Malinowski.



Jeszcze raz pan Adam Malinowki wraz z małżonką pnia Elżbietą Domarecką-Malinowską  i synem.





Kustosz "Galerii pod Bazyliką" ks. Marek Kędzierski SDB



Ks. proboszcz Tadeusz Niewęgłowski wprowadza do galerii księdza kard. Józefa Glempa Prymasa Polski...



...i uroczyste otwarcie wystawy.





Jako drugi honorowy gość tej wystawy, pierwszy od prawej, ks. prałat Stanisław Budyń,    
          Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech