rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2018


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria