rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2019


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11,25

 Galeria                              Dzieci z Hospicjum w Berlińskim Zoo