rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
18-01-2018


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Galeria                              Dzieci z Hospicjum w Berlińskim Zoo