rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-10-2018


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Galeria                              Dzieci z Hospicjum w Berlińskim Zoo